Minulé ročníky

Ročník 2018 – 2019

Tento ročník se z důvodu nízkého počtu uchazečů neotevřel.

Ročník 2017 – 2018

Ve školním roce 2017 – 2018 proběhl v naší diecézi první ročník Kruzu Samuel, do něhož se přihlásilo 12 uchazečů z naší diecéze. Vlivem různých důvodů se však nakonec zúčastnilo celkem 9 mladých, kteří vytvořili dobré společenství hledajících a navzájem se povzbuzujících přátel. Doprovázel je tým pěti kněží a šesti řeholních sester napříč řeholemi. Těm patří velký dík za jejich drahocenný čas a ochotu při doprovázení těchto mladých.

Ze svědectví absolventky kurzu: „Kurz Samuel mi dal pocit, že žít s Bohem se dá naplno a s radostí. Pomohl mi naslouchat Božímu hlasu, co ke mně mluví skrze Písmo svaté, pomáhal mi otevírat se Duchu Svatému, vyjasňovat nejzajímavější otázky skrze zajímavé přednášky, snažit se celoročně objevovat svoji cestu s Pánem. Skrze Kurz mi byla nabízena podpora duchovních, jejich zájem o mně a moji cestu, což bylo pro mě samotnou velikým povzbuzením. Kurzu Samuel vděčím za hodně! Především za další krůček k Pánu a rozvoj svého vztahu s nejvyšším.“