Úvodní stránka

Vítejte na stránkách kurzu Samuel v Ostravsko-opavské diecézi.

Tento kurz vznikl jako pomoc mladým lidem při rozpoznávání jejich životního povolání. Aby člověk dokázal zodpovědně rozlišit své povolání, je potřeba prohloubit svůj vztah s Bohem, který jej povolal na prvním místě k životu. Pak teprve může uslyšet jeho hlas, který jej zve k naplnění tohoto života v konkrétním povolání.

Stránky se postupně doplňují, a proto děkujeme za trpělivost, když přidáváme další informace.

Přihlašovat se do nového ročníku 2018/19 můžete v sekci Přihlašování. Přihlášky je možné zasílat do 30. 9. 2018.