Úvodní stránka

Vítejte na stránkách kurzu Samuel v Ostravsko-opavské diecézi.

Tento kurz vznikl jako pomoc mladým lidem při rozpoznávání jejich životního povolání. Aby člověk dokázal zodpovědně rozlišit své povolání, je potřeba prohloubit svůj vztah s Bohem, který jej povolal na prvním místě k životu. Pak teprve může uslyšet jeho hlas, který jej zve k naplnění tohoto života v konkrétním povolání.

Stránky se postupně doplňují, a proto děkujeme za trpělivost, když přidáváme další informace.