O nás

Kurz Samuel, fungující už několik let na našem území v několika diecézích i v jiných zemích světa, navazuje na původní ideu italského kardinála Carla Maritiniho, který je tvůrcem celého tohoto projektu. První kurz se konal v roce 1989/90 a sám kardinál o něm říká: „Kurz Samuel je jedinečnou a neopakovatelnou zkušeností pro ty, kteří touží najít a poctivě hledají své povolání, svou životní cestu.“ Vše se inspiruje biblickým příběhem o povolání malého Samuela, který vykonává službu v chrámě pod dohledem zkušeného kněze Eliho. (1 Sam 3,1-10) Hospodin promlouvá k Samuelovi, který se postupně za pomoci Eliho učí rozpoznávat Boží hlas, až je nakonec připraven odpovědět: „Mluv, tvůj služebník poslouchá.“ (1 Sam 3,10b)

Kurz tedy slouží mladým svobodným lidem ve věku 17 – 30 let, kteří se rozhodují na své životní cestě a hledají Boží plán pro svůj život. Struktura spočívá především v učení se naslouchat Božímu hlasu a rozpoznávat jej, v čemž jsou účastníkům nápomocní kněží a řeholníci, kteří už Boží hlas ve svém životě zaslechli a podle něj svůj život Bohu nabídli. Kurz probíhá v délce jednoho roku a je sestaven z měsíčních setkání vždy v neděli odpoledne od 14:30 do 18:30  na různých místech naší diecéze. Součástí těchto setkání je modlitba, sdílení se o Božím působení v životě účastníků za uplynulý měsíc, přednáška na předem dané téma, možnost zpovědi i duchovních rozhovorů a vše je završeno společnou adorací. Mezi jednotlivými setkáními dostávají účastníci samostatnou práci s Božím slovem na každý den, což má prohloubit jejich vztah k Písmu a především naučit je znát důvěrně Boží hlas v jejich osobním životě. Závěr celého kurzu patří společným exerciciím, které probíhají v čase prázdnin.