Úvodní stránka

Vítejte na stránkách kurzu Samuel v Ostravsko-opavské diecézi.

Tento kurz vznikl jako pomoc mladým lidem při rozpoznávání jejich životního povolání. Aby člověk dokázal zodpovědně rozlišit své povolání, je potřeba prohloubit svůj vztah s Bohem, který jej povolal na prvním místě k životu. Pak teprve může uslyšet jeho hlas, který jej zve k naplnění tohoto života v konkrétním povolání.

Termíny setkání

  • 16. – 17. 9. 2023 zahajovací víkendovka (klášter sester Alžbětinek Jablunkov)
  • 29. 10. 2023
  • 19. 11. 2023
  • 17. 12. 2023
  • 27. – 28. 1. 2024 víkendovka
  • 25. 2. 2024
  • 17. 3. 2024
  • 28. 4. 2024
  • 26. 5. 2024

jednotlivá setkání budou probíhat od 14.30 – 18.30 h

závěrečné exercicie se upřesní po společné domluvě